Onze nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief.

NEDERLAND ALS DIGITALE BRAINPORT

In het debat “DEBAT EOVERHEID NA DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN VAN 2017” was Jan Baan één van de genodigde sprekers.

schermafbeelding-2016-11-14-om-12-19-31

Jan Baan:

“Ik sta hier als een bezorgde burger. Bezorgd voor de toekomst van ons mooie land.
In de aanloop naar de verkiezingen en vooral naar het regeerakkoord van de nieuwe ploeg gaan er van alle kanten stemmen om meer in te zetten op digitalisering. Op papier zijn er grote ambities geformuleerd maar in de praktijk wordt er vooral veel geëxperimenteerd, pilots gedraaid en vooral niet doorgepakt. Het ontbreekt aan lef om door te pakken. En er is ook niet iemand die kan doorpakken omdat de verantwoordelijkheden breed gedeeld worden.

Kortom de transitie naar digitale overheid stagneert. De commissie Elias heeft het ook niet gesnapt. Ja, ze hebben wel kunnen signaleren dat we jaarlijks vele miljarden verspillen. Ergens tussen de 1 tot 5 miljard. Maar we zijn nog niets eens in staat de deze enorme bandbreedte te exact te schatten. We benoemen dit gebied met een akelig woord ICT. De betekenis van dit woord moest overigens destijds nog eerst door de kamervoorzitter via Google worden achterhaald.

Overigens snappen we het nog steeds niet. Het begrip ICT kwam in de afgelopen miljoenennota en departementale begrotingen slechts vijf keer voor. Inderdaad bestaat er momenteel geen Informatie Communicatie Technologie, want we zeulen slechts met data (laat staan informatie) en zijn absoluut niet in staat hierover te communiceren.

Als ik dan zie en lees waarmee onze parlementaire vertegenwoordigers zich deze week mee bezig hebben gehouden dan ontbreekt mij alle hoop. We vieren feest op de Titanic en zien niet naar de realiteit van morgen. Het schijnt dat hun niets valt te verwijten, want we snappen het immers niet!

Daarom durven we we de stekker niet uit het Speer project te halen want dan erkennen we dat het is mislukt. Met pappen en nathouden voeren we de verspillingen maar steeds verder op, nu boven het bereikte record van de één miljard euro, (ja serieus)! Inplaats van er mee te stoppen en er dan ook van te leren, samen met de vele projecten van boven de 100 miljoen.

We stellen een BIT in omdat we het niet snappen en halen er een inspectie bij om alle projecten boven de 5 miljoen te beoordelen. We zouden projecten boven de twee miljoen moeten verbieden! Door de nieuwe technologie op IT gebied is dit niet meer gangbaar in het bedrijfsleven.

Stop alstublieft met de oude legacy technologie uit de vorige eeuw die, zoals destijds de reis met paard en wagen, niet opschieten en maak gebruik van modern openbaar vervoer of koop een Tesla, die straks zelf-rijdend wordt en veel veiliger is. Laat a.u.b. toe dat we ons vernieuwen, maar betrokkenen vinden het leuker om de verpakking van het Kodak filmrolletje te verbeteren, inplaats van te leren van initiatieven zoals Smart Industry 4.0.

Maar ja dit onderwerp levert voor onze vertegenwoordigers geen stemmenwinst op, daarom praten we er ook niet over, want immers we snappen het toch niet.
Maar helaas u bent wel verantwoordelijk en u wilt dit blijven beoordelen!

Soms hebben we het over de waarde van onze Mainports. Sommigen zeggen dat dit vooral de Rotterdamse haven en Schiphol zijn. Ik zou hier ook de A-IX (Amsterdam Internet Exchange) aan willen toevoegen als derde katalysator voor de economie. Maar dat is vandaag. Voor morgen zien we de nieuwe katalysator: The Nederlands the Brainport to Europe. Maar dan moeten we wel onze kansen benutten.

Wat gaat er veranderen?

We beschikken wereldwijd over miljarden smart phones. Hiervan kunnen er niet zo veel meer effectief bijkomen, want we hoeven geen 10 smart phones mee te zeulen. We gebruiken deze apparaten voor social entertainment, zoals Facebook en LinkedIn etc. Daarnaast zijn er wel dertig miljard van soortgelijke sensor gedreven dingen in de cloud. Internet of Things noemen we dit. Recentelijk kwam in een McKinsey rapport naar buiten dat John Chambers, nu de Chairman van Cisco, de vaste overtuiging heeft dat dit aantal binnen enige jaren zal groeien tot 500 miljard devices die zijn gekoppeld aan het internet. Deze stijging creëert een enorme impuls in de economie van morgen. Zijn schatting (gevalideerd door McKinsey) is $19 trillion in economic value. Gelijk aan het nationaal product van Amerika. Wel met gevolg dat hierdoor 40 procent van de enterprise customers op deze wereld zijn verdwenen.

Angela Merkel heeft dit beter begrepen met haar initiatief in Duitsland van Industrie 4.0. Volgens een studie van Roland Berger levert dit voor de Europesche industrie een besparing op van 605 miljard Euro’s tot 2015, of wel 10% van de kosten. De basis hiervoor is de digitalisering van de data. Waarom maken we ook niet bij de overheid gebruik van deze nieuwe technologische mogelijkheden?

Gebeurt er dan niets goeds binnen de overheid? Jazeker er gebeurt hier en daar wel iets. Ik denk dan vooral aan het initiatief bij de belastingdienst voor data-analyse. Of het succesvolle project binnen CIZ wat is gevierd met een symposium onder de titel: “Het kan toch.”, waar veel vertegenwoordigers van de overheidsdiensten aanwezig waren. Maar helaas zie ik geen brede ondersteuning van deze enkele goede initiatieven.

Met enige IT deskundigen hebben we de stichting e-governance opgericht. Dit initiatief is ontstaan tijdens ons eerste bezoek van juni vorig jaar aan Estland. We kwamen onder de indruk van de slagvaardigheid van dit kleine land. Met een nieuw bezoek hebben we enige maanden geleden opnieuw onze kennis van de innovatieve e-governance oplossingen verdiept en zijn erg onder de indruk. Veel van hun aanpak is herbruikbaar in ons land.

Het totaal IT-budget voor de 1.4 miljoen inwoners bedraag slechts €70 miljoen per jaar. De kosten voor de zorg bedragen 6,3% BNP en zijn al jaren stabiel. Overige OESO landen zitten gemiddeld op 9% en dat percentage blijft stijgen.

De keuze om digitaal te gaan heeft het land begin deze eeuw al gemaakt. De resultaten zijn spectaculair. Van alle landen in de EU geeft Estland het minste geld uit aan IT: €70/inwoner/ jaar. De Nederlandse overheid zit een factor 10 hoger. Met 10x minder budget 10x meer realiseren. Dat is het wonder van Estland.

Maar de grootste winst zit hem in het gemak, de snelheid, en de betrouwbaarheid waarmee de overheid haar kerntaken kan uitvoeren. De kwaliteit van dienstverlening van de overheid naar de burger is er van een uitzonderlijk hoog niveau. Beter nog dan in Singapore en dat in een gewone parlementaire democratie.

Zwart op wit telt er niet.

Natuurlijk worden nog steeds printers verkocht en gebruikt in Estland, maar als het er op aankomt heeft een handtekening op papier er geen betekenis. Het kan er zwart op wit staan, maar de rechter kijkt uiteindelijk alleen naar de digitaal versleutelde handtekening. Alleen daarmee kan met 100% zekerheid worden gesteld dat degene wiens handtekening er staat ook echt is gezet door die persoon. Het land wordt volledig bestuurd vanuit het idee dat de waarheid digitaal is.

Met onze verouderde systemen gaat er qua beveiliging van alles fout. Bekend is dat er alleen in Nederland al jaarlijks 600.000 gevallen van identiteitsfraude zijn.

Het is een revolutionaire visie. Maar niet één die je kunt implementeren met alleen IT. Het gaat om de combinatie van wetgeving en implementatie. De Esten hebben er een woord voor bedacht: egovernance. Het idee erachter is dat de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht verregaand kunnen worden geoptimaliseerd door de inzet van IT, maar alleen door dat principe integraal door te voeren op alle processen.

Once only

Binnen de overheid van Estland werkt dat principe van ‘once only’ al vanaf het begin heel sterk. Het houdt in dat gegevens maar op één plek mogen zijn opgeslagen. Dus niet op één plaats! Iedere organisatie is gewoon verantwoordelijk voor de integriteit van zijn eigen systemen en het op correcte en veilige wijze ontsluiten van de gegevens voor derden. Dus een andere instantie kan er wel toegang toe krijgen maar mag de gegevens niet kopiëren of opslaan voor eigen gebruik. Dat zorgt er niet alleen voor dat de kwaliteit van de gegevens hoog blijft, maar ook dat eenvoudig is vast te stellen wie er wanneer toegang heeft gehad tot welke gegevens. Vanuit het principe (voor inwoners van Estland een grondrecht) dat niet de overheid maar jij als persoon zelf eigenaar bent van de data kan iedere Est inzien wie er wanneer welke gegevens heeft geraadpleegd en zelf managen wie er toegang mag hebben tot welke gegevens.

Absolute transparency

De notie van het bieden van absolute transparantie zorgt ervoor dat Esten buitengewoon veel vertrouwen hebben in hun digitale overheid. Opsporingsambtenaren bedenken zich wel twee keer voordat ze zomaar in een file met persoonsgegevens gaan zitten snuffelen. Bij medische gegevens is de winst dat gekwalificeerde medisch zorgverleners toegang hebben tot iemands patiënten dossier tenzij die persoon zelf heeft ingesteld dat dat niet mag. Verzekeraars daarentegen hebben juist geen toegang tot iemands medisch dossier.

Zou dit de reden kunnen zijn dat Estland het enige ontwikkelde land in de wereld is dat de stijging van de kosten van de zorg al jaren weet te beperken? Wanneer maken we in Nederland nu eindelijk eens echt werk van digitaal medisch dossier? Op dit moment is 90% van de apotheken hier nog volkomen afhankelijk van de fax machine.

Ik vrees dat we er met de benoeming van een minister van IT in het nieuwe kabinet niet gaan komen. Nee iedere minister in het nieuwe kabinet dient zich te realiseren dat hij zonder de inzet IT niets voor elkaar kan krijgen. En dat hij zonder kennis van IT misschien wel niet zo geschikt is om deze transitie aan te sturen.

Verbetering privacy en security

Als we nu eens eenvoudig beginnen met het benutten van de huidige technologische mogelijkheden. We leggen op dit moment de persoonsgegevens in vele dossiers iedere keer vast. Met alle gevolgen voor privacy van dien.

Voorstel

Met de huidige moderne techniek kan een secured overheidscloud voor persoonsgegevens worden gerealiseerd. De overheid fungeert als launching customer voor een kern-proces waar de hele Nederlandse bevolking en de industrie baat bij heeft. Het kern proces, in de GBA voor de basisadministratie persoonsgegevens, n.l. het uittreksel van het bevolkingsregister; de oplossingen van menig probleem dossier bij GBA, Rijkswaterstaat, Patienten-dossier, UWV, Belastingdienst etc. Door het ontkoppelen van de kern-persoonsgegevens in ieder dossier is bovendien het security vraagstuk met privacy ineens veel simpeler geworden.

Het doel van de Nederlandse E-governance Foundation is om nu bij de nieuwe verkiezingen voor een doorbraak te zorgen, waarbij zowel in verkiezingsprogramma’s en vooral bij het nieuwe regeerakkoord er wordt gezorgd voor het succesvolle uitrollen van de pilot voor de toekomstige digitale overheid.

Vooral met onze ondernemers mentaliteit in dit mooie land zouden wij in staat moeten zijn om via onze Brainport een leidinggevende rol te vervullen allereerst in Europa maar tevens op wereldschaal. Dat zou onze overheid, als launching customer, niet alleen zelf miljarden besparingen jaarlijks op IT gebied realiseren, maar vooral als katalysator fungeren voor de Smart Industry 4.0 met haar Smart Citizens beleid.

Ik dank u.”

 

Lees het verslag van de bijeenkomst op de site van gebruiker centraal.

 

Delen via Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone