Onze nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief.

Overheid moet hulp inroepen van ‘kleine groep creatieve vernieuwers’

Op initiatief van de Kamerleden de Caluwé (VVD) en Koser Kaya (D66) is op dinsdag 6 december met een grote meerderheid (tegen waren alleen CDA en PVV) een interessante motie aangenomen:

overwegende dat de transitie naar een digitale overheid traag verloopt;

overwegende dat bij digitaliseringsprojecten vaak wordt teruggegrepen op zogenaamde bewezen technologie, die al bij implementatie verouderd lijkt;

overwegende dat een adequate digitaliseringsagenda vraagt om innovatieve en baanbrekende maatregelen op het gebied van ICT en gerelateerde werkprocessen;

verzoekt de regering:

– een kleine groep creatieve vernieuwers op ICT-gebied te betrekken bij het traject digitale overheid, al dan niet in een wisselende bezetting;

– hiervoor experts van buiten de overheid in te schakelen en deze gevraagd en ongevraagd voorstellen te laten doen voor innovatieve digitale producten;

en gaat over tot de orde van de dag.

Het ziet er naar uit dat ons lobby werk effect begint te sorteren. Eerder dit jaar sprak secretaris Jan Prins met de leden van de vaste kamercommissie hierover (verslag).

Delen via Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone