Onze nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief.

Opheffing Stichting Egovernance

Vanaf de oprichting is het doel van de stichting Egovernance geweest om het digitaal leiderschap van Nederland te versterken. Met name op bestuurlijk en politiek niveau is dat in Nederland niet sterk. Op de werkvloer en in proeftuinen wordt veel geëxperimenteerd, gepilot, gerapporteerd en geconfereerd maar doorpakken op hoogte bestuurlijke niveau gebeurt vaak niet. Dat is jammer want een land als Estland laat dagelijks zien wat een positieve impact digitaal leiderschap op het hoogste bestuurlijk niveau kan hebben.

Speerpunt van de acties van de stichting was het regeerakkoord van de huidige regering. Middels brieven, inspiratiesessies, aanbevelingen en persoonlijke contacten hebben leden van het bestuur en vrijwilligers zich ingespannen voor ‘digitale doorbraak’.

Terugkijkend op de resultaten van de inspanningen is het bestuur ontevreden. Het huidige kabinet heeft vele prioriteiten en beleidsombuigingen voorgesteld, maar van digitale doorbraak is geen sprake. Het bestuur heeft dan ook de conclusie getrokken dat de inspanningen in directe zin tevergeefs zijn geweest en aansluitend besloten de stichting op te heffen.

Per 31 december 2017 zal de stichting Egovernance daarom ophouden te bestaan. De website blijft nog minstens een jaar online.

Het bestuur dankt alle vrijwilligers en donateurs voor hun inzet!

Delen via Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone